Vår arv - tidløs sjarm

Den historiske Huso gård har en lang historie som strekker seg tilbake til 1600-tallet, da jorden ble brukt til jordbruk og storfeoppdrett. Dagens gårdsbygninger har kommet til i løpet av århundrene.

Huso gård

Fra 1600-tallet var Huso en tradisjonell husmannsplass som utviklet seg til en fjellgård. På 1800-tallet ble gården hjemsted for tre generasjoner som dyrket og levde bærekraftig av jorden.

Mekkel Huso - Den siste tradisjonelle bonden

Mekkel Huso, født 1890, var den siste tradisjonelle bonden som brukte hest og slede. I januar 1914 døde faren og to søsken av influensa.

Sammen med broren Embrik bygde Mekkel et nytt våningshus og fjøs mellom 1928 og 1930. Begge bygningene har en karakteristisk grunnmur av stablet stein som fortsatt kan sees i dag. Til tross for sin høye alder beholdt Mekkel hesten til han var i slutten av syttiårene.

Per Herbrand Rustberggard - Etablering av gjestegård

Tidlig på 1970-tallet overtok Per Herbrand Rustberggard gården fra sin slektning Mekkel Huso, samtidig som han tok seg av ham. Han innførte grisehold og renoverte det store våningshuset for å kunne servere lokale måltider til besøkende som var interessert i det tradisjonelle livet på gården. Det gamle matlageret (Stabbur) på bildet over ble renovert, og fjøset ble utvidet til å huse mer enn 100 griser.

Torbjørn Rustberggard - Destinasjonsbyggeren

Torbjørn overtok etter sin far i 1985, og i løpet av de neste 20 årene flyttet og bygde han i gjennomsnitt én bygning i året, mange av dem gamle tømmerhus fra Hallingdal, og nådde en kapasitet på 140 sengeplasser.

Torbjørn bygde også tre av Husos karakteristiske arrangementsrom - gårdsfjøset, den tradisjonelle vikinghøvdingsalen og en jordkuppel. Han har også bygget om grisefjøset til leiligheter.

Fjerde generasjon på Huso

I dag er Huso Lodge & Farm et sted der grupper kan nyte en aktiv ferie og feire store og små øyeblikk. Herregården har en elegant Gildesal, unike festlokaler som Låven for magiske låvebryllup, en Høvdinghall og en Jorddom - og et utvalg av store tømmerhytter for grupper på opptil 30 personer, nyrenoverte leiligheter med utsikt over dalen for grupper på opptil 8 personer og tilgang til storslått natur.