Kortreiste møbler

Når vi renoverer, følger vi et norsk "hyttekos" (hyttekos) design. For å bygge unike rom begynte vi å lage våre egne tremøbler fra vår egen skog.

"Hemsedal Andelssag & Høvleri" er Hemsedals gamle andelssag som ble flyttet til Huso Lodge for 20 år siden. I løpet av det siste tiåret hadde det blitt en brakkmark. Vi bestemte oss for å rydde den opp og styrke fundamentet slik at den kan vare et århundre til. Vi erstattet også det gamle elektriske sagbruket med et nytt, moderne sagbruk, samtidig som vi restaurerte de gamle manuelle vinsjene og trallene for å kunne flytte 500 kg tunge tømmerstokker inn i bruket.

Det nye sagbruket er i ferd med å bli vår nye elskede arbeidsplass, der du kan oppleve 150 år med tømmerarbeidstradisjoner i Norge. Det ligger i skogen og inspirerer deg virkelig til å lage møbler slik de skal være.

Vi har nettopp begynt å frese gamle furustokker som har vært lagret i et tiår. Neste sommer vil vi prøve en gammel vikingteknikk for å herde treverket naturlig ved å skjære av toppen av treet og la det stå og blø.